rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Budowa przedszkola w Bełku

Informacja o inwestycji

Projekt polegał na wybudowaniu Przedszkola Samorządowego w Bełku wraz z przyłączem wody, kanalizacji, gazu, co i cwu oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym: budowę zjazdu, parkingu, placu zabaw i placu dojazdowego, przyłącza energii elektrycznej oraz budowę własnej kotłowni gazowej. Wybudowany obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Główne cele projektu

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

Celami pośrednimi projektu są:

 

Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny 
tel. (32) 42 959 34, e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl

Zakład Remontowo-Budowlany Marian Sikora
ul. Os.Niwa 103a
34-400 Nowy targ

 

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Budowa przedszkola w Bełku”,jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty.
 
Wartość projektu to kwota 3 529 740,59 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 2 862 972,59 zł.
 

Galeria

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

 

 

 

 

 Zamknij