rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9.12.2014r. z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały ws. zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów ...

Opublikowano: 16/12/2014

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2014 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

 

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 9 grudnia 2014 roku

 

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

W terminie od 28 listopada 2014 roku do 4 grudnia 2014 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji, dając możliwość ww. podmiotom wyrażenie swoich opinii dotyczącej projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

  1.  Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 grudnia 2014 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.


Zamknij