rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22.12.2014r. z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały ws. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt ...

Opublikowano: 23/12/2014

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 grudnia 2014 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.

 

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 22 grudnia 2014 roku

 

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1118 z późn. zm.).

W terminie od 8 grudnia 2014 roku do 21 grudnia 2014 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji, dając możliwość ww. podmiotom wyrażenie swoich opinii dotyczącej projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.

W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

  1.  Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 grudnia 2014 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym


Zamknij