rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Sprawozdanie Burmistzra Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2015r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia ...

Opublikowano: 25/02/2015

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lutego 2015r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6 j ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 25 lutego 2015r.


 z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2014r. poz. 1118 z późn.zm.).

W terminie od 18 lutego 2015 r. do 24 lutego 2015r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, możliwość w/w podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

W w/w okresie żaden podmiot nie wyraził opinii,ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2015 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedstawi projekt uchwały ws. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust.3 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

  1. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyz dn. 23 lutego 2015 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust.3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Zamknij