rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2015 roku

Opublikowano: 09/04/2015

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta w obszarze:

„Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 .”

w tym:

Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach

zwyciężyła oferta wspólna pn.: "Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej" złożona przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wraz ze Stowarzyszeniem Redukowania Bierności i Funduszem Lokalnym "Ramża".

Do pobrania:

  1. Wybór oferty (wyniki)
Zamknij