rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Sprawozdanie z dn. 22.06.2015r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegółowego sposobu...

Opublikowano: 23/06/2015

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 czerwca 2015r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z poźń. zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 22 czerwca 2015r.

 

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

W terminie od 12 czerwca 2015 r. do 19 czerwca 2015 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z poźń. zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W w/w okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej 26 czerwca 2015 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedstawi projekt uchwały ws. szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z poźń. zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

  1. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 czerwca 2015 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z poźń. zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

     

     Zamknij