rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej ...

Opublikowano: 26/06/2015

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.

Do pobrania:

  1.   Lista rankingowa (ocena) - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.


Zamknij