rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Opublikowano: 15/02/2017

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o składaniu wniosków o przyznanie dorocznych nagród w dziedzinie twórczosci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego do godziny 15.30.

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 67/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny z dnia 25.02.2016 roku w sprawie określenia wzoru wniosku i Regulaminu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczosci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Uchwała Nr XVII/207/16  Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczosci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

3. Regulamin

4. WniosekZamknij