rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeznaczonej ...

Opublikowano: 10/03/2017

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Plik do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 118/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 rokuZamknij