rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

„Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców woj. śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”

Opublikowano: 29/04/2017

WFOŚiGW-5d75a58c73c6eb95849515b16dfc62e6.jpg

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. 

 W ramach przedsięwzięcia o udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Do dofinansowania kwalifikują się następujące inwestycje:

  1. Wymiana źródeł ciepła, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania wody w istniejących obiektach, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie.
  2. Budowa systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne).
  3. Zastosowanie rozwiązań technicznych  mających  na  celu  zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16.12.2002 r. (docieplenie przegród budowlanych, wymiana okien i drzwi, modernizacja lub budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania).

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą.

Przed rozpoczęciem naboru w siedzibie Funduszu w Katowicach, przy
ul. Plebiscytowej 19, działać będzie Punkt Konsultacyjny, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

Telefon kontaktowy: (32) 60 32 252.

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć TUTAJ

 Zamknij