rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Informacja o braku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji III Festiwalu Organizacji Pozarządowych (FOP)

Opublikowano: 10/05/2017

 


INFORMACJA
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY


Informuję, że zgodnie z zapisami konkursu (Zarządzenie Nr 174/17 Burmistrza Gminy i Miasta z dn. 11 kwietnia 2017r.), w dniu 4.05.2017r. upłynął termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji III Festiwalu Organizacji Pozarządowych (FOP).
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, wobec powyższego Konkurs pozostaje bez rozstrzygnięcia.

 

Do pobrania:

  1. Pełna treść ogłoszenia


Zamknij