rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ...

Opublikowano: 03/11/2017

Konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.


Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 3 listopada 2017r. w celu poznania opinii rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W terminie od 3 listopada 2017r. do 10 listopada 2017r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Czerwionka-Leszczyny
  ul. Ligonia 5 c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje data wpływu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej),
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail zgm@czerwionka-Leszczyny.com.pl
 3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32/ 43 11 593

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii w przedmiocie w/w uchwały należy do kompetencji Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tel. (32) 43 11 440 lub 43 11 232 wew. 14.

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 644/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie konsultacji projektu w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz projekt uchwały
 2. Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały


Zamknij