rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku

Opublikowano: 14/05/2018

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań  z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Plik do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 180/18 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie wyboru ofert i udzielniu dotacji w ramach konkusu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-LeszczynyZamknij