rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

 

Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach

 

Informacja o inwestycji

Projekt polegać będzie na budowie infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej. Infrastruktura będzie obejmowała 181 jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego, na które będą się składać:

 

Główne cele projektu

Głównym i bezpośrednim celem projektu jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze publicznym regionu poprzez budowę 181 jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów pośrednich:

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach”, będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.2.  Odnawialne źródła energii – RIT.

 

Wartość projektu to kwota 2 452 667,73 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 1 470 619,57 zł.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Zamknij