rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

 

Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach

 

Informacja o inwestycji

Projekt polegać będzie na budowie infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej. Infrastruktura będzie obejmowała 181 jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego, na które będą się składać:

 

Główne cele projektu

Głównym i bezpośrednim celem projektu jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze publicznym regionu poprzez budowę 181 jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów pośrednich:

Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6
44-230 Czerwionka-Leszczyny 
tel. (32) 427 75 43, e-mail: zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl

Wichary Technic Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 105
43-300 Bielsko-Biała

 

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach”, będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.2.  Odnawialne źródła energii – RIT.

 

Wartość projektu to kwota 1 704 071,04 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 1 448 460,38 zł.

 

 Galeria zdjęć

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plZamknij