rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dyrektor

Michał Cichoń

mosir.d@czerwionka-leszczyny.com.pl

ul. 3 Maja 36a,
44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel.: (32) 431 96 35, 431 88 42

mosir@czerwionka-leszczyny.com.pl

Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mieści się w budynku krytej pływalni. Jego głównym celem jest upowszechnianie i popularyzacja sportu, kultury fizycznej i turystyki wśród mieszkańców gminy i miasta oraz budowa nowych obiektów sportowych, a także rozbudowa i modernizacja już istniejących. Obecnie MOSiR zarządza dwoma obiektami sportowo-rekreacyjnymi, znajdującymi się na terenie Czerwionki-Leszczyn: krytą pływalnią oraz kąpieliskiem, czynnym w okresie letnim. Dysponuje także wysoko wykwalifikowaną kadrą instruktorską, która gwarantuje wysokiej jakości obsługę wycieczek autokarowych, pieszych i rowerowych w okresie lata, natomiast zimą prowadzi naukę jazdy na nartach. Zimowe wyjazdy na narty odbywają się do wielu atrakcyjnych miejscowości górskich w Polsce, Czechach i Słowacji.


Zamknij