rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa


IX i X Festwal Muzyki Niemechanicznej Aroud The Rock

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest organizacja w ciągu dwóch lat (2011 i 2012) IX i X edycji Festiwalu Muzyki Niemechanicznej „Around The Rock” wraz z jego promocją, w celu zwiększenia rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu oraz samej imprezy w regionie oraz kraju. Projekt przewiduje organizację konkursów: - przeglądu muzycznego,- konkursu fotograficznego,- prezentacji kultury regionu: tradycyjnych strojów regionalnych i polskich, promocja kuchni śląskiej.

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost, za pośrednictwem Festiwalu „Around the Rock”, rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu wśród mieszkańców Województwa Śląskiego i kraju.

Promocja kultury w regionie nie tylko ożywi działalność festiwalu ale zainicjuje nowe działania, które przyciągną rzesze zainteresowanych. Długofalowym efektem realizacji projektu będzie wzrost liczby aktywnych uczestników festiwalu, tj. dzieci i młodzieży szkolnej, wzrost liczby rodzin korzystających z imprezy oraz innych zainteresowanych stowarzyszeń i grup nie tylko z kręgu kultury.

Cele ogólne/pośrednie projektu można określić jako:

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji projektu

Zadanie pn. IX i X Festiwal Muzyki Niemechanicznej "Around The Rock” będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV Kultura, Działanie 4.3 Promocja kultury.

Wartość projektu to kwota 688 869,70 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 565 227,64 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plZamknij