rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare

Informacja o inwestycji

Projekt obejmuje budowę głównych kanałów sanitarnych grawitacyjnych oraz budowę przykanalików (przyłączy) sanitarnych. Całkowita długość ciągów głównych kanalizacji wynosi prawie 11 000 m natomiast długość przyłączy około 8 000 m. Po ukończeniu inwestycji ścieki z dzielnicy Leszczyny Stare będą przesyłane poprzez istniejący kolektor Ø400 mm, do istniejącej przepompowni ścieków z której poprzez rurociąg tłoczny a następnie grawitacyjny dostarczone będą do oczyszczalni ścieków w Czerwionce-Leszczynach. Ujęcie ścieków komunalnych z gospodarstw domowych sprawia, że projekt ma pozytywny wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska. Ponadto spełnia wymagania Dyrektyw Unijnych dotyczących systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczania ścieków komunalnych. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wpisane są do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Głównym celem projektu jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb. W wyniku realizacji powyższego celu nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Wydział Inwestycji i Remontów 

tel. (032) 42 959 80
fax: (032) 43 307 10

e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl

Konsorcjum firm:

 • SANIT Sp. z o.o.
  ul. Rybnicka 175, 44-100 Gliwice
  tel. (032) 33 219 90, fax: (032) 33 267 33
  e-mail: office@sanit.com.pl
 • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o. 
  ul. Nad Bytomską 1, 44-100 Gliwice
 • Zakład Produkcyjno-Usługowy MIELCBUD Sp. z o.o. 
  ul. Rogoźnicka 2, 41-809 Zabrze

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt „Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska. 

Galeria zdjęć z postępu pracZamknij