rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn

W dniu 23 października 2007 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: "Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn".

Zadanie obejmowało swym zasięgiem 89 budynków: w tym 87 budynków mieszkalnych (2081 mieszkań) i 2 budynki użyteczności publicznej: budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz budynek Domu Kultury.

W ramach zadania wykonano:

Zlikwidowano 2193 piece ceramiczne, 392 sztuki etażowych kotłów węglowych, 254 etażowych kotłów gazowych i 37 akumulacyjnych pieców elektrycznych.

Koszt zadania wyniósł prawie: 34.000.000 zł . Współinwestorem zadania (razem z Gminą) było Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie Zdrój, które na to zadanie wydatkowało środki w wysokości 6 940 000 zł . Niniejsze zadanie zostało w głównej mierze dofinansowane dotacją z Fundacji EKOFUNDUSZ w wysokości 16 400 000 zł oraz środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: pożyczką i dotacją w łącznej kwocie 9 198 000 zł. 

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu było Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe PROREM z Tychów, ELEKTROTERMEX z Ostrołęki i Firma F-BUD z Wodzisławia Śląskiego. Inwestorem Zastępczym było Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji INWESTOR z Dąbrowy Górniczej.

Realizacja zadania rozpoczęła się 4 sierpnia 2005 roku, a zakończyła 30 września 2007 roku.

Dzięki temu przedsięwzięciu nastąpiło obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza, jak również oszczędność energii poprzez zmniejszenie zużycia paliwa przy równoczesnym znacznym zwiększeniu efektywności jego wykorzystania. 

W spotkaniu uczestniczyli:

 


Zamknij