rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa
 

Budowa boiska sportowego w Bełku

Informacje o projekcie

Projekt będzie polegał na budowie boiska sportowego w Bełku w zakresie:

Główne cele projektu

Celem operacji jest wzrost atrakcyjności miejscowości Bełk poprzez udostępnienie mieszkańcom infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w postaci boiska sportowego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia na wsi.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt pn. Budowa boiska sportowego w Bełku, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi".

Wartość przedsięwzięcia to kwota 292 306,95 zł, z czego dofinansowanie z PROW to 173 250,00 zł.

 


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Zamknij