rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego 

 

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

Miasto Rybnik wspólnie z gminami – partnerami: Czerwionka-Leszczyny, Godów, Gorzyce, Jastrzębie – Zdrój, Mszana, Świerklany, Żory złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”. Wniosek o dofinansowanie został złożony  w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

 

Wartość projektu: 3 000 000 zł, w tym:

Celem projektu jest:

  1. wyznaczenie granic miejskiego obszaru funkcjonalnego,
  2. identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla określonego obszaru funkcjonalnego,
  3. przygotowanie dokumentacji technicznej przez każdą z gmin uczestniczących w projekcie dla inwestycji realizującej kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego,
  4. wzmocnienie pełnionych przez Rybnik funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem, a otoczeniem.


Dokumenty do pobrania:

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

 

 Zamknij