rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Gmina dzieciom – budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach

Informacja o projekcie

Projekt polega na wybudowaniu miejsc wypoczynku i rekreacji w postaci placów zabaw w miejscowościach: Czuchów, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice oraz Szczejkowice. Oprócz robót budowlanych, które będą obejmowały m.in. likwidację zbędnych, istniejących elementów, wycinkę krzewów oraz wykonanie prac ziemnych związanych z korytowaniem pod projektowane nawierzchnie placów zabaw, zostaną zamontowane urządzenia zabawowe. Konstrukcja urządzeń zabawowych wykonana będzie z drewna litego, która posadowiona będzie na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Pozostałe elementy urządzeń jak daszki, siedziska czy barierki wykonane zostaną ze sklejki laminowanej wodoodpornej. Nawierzchnie wokół urządzeń zabawowych to mata gumowa z otworami. Wyposażenie placu zabaw to m.in.: zjeżdżalnie, piaskownice, huśtawki, karuzele, sprężynowce, ławki.

Główne cele projektu

Celem operacji jest wzrost atrakcyjności miejscowości położonych w Czerwionce-Leszczynach poprzez udostępnienie mieszkańcom infrastruktury wypoczynkowej i rekreacyjnej w postaci placów zabaw. Wykonanie przedsięwzięcia przyczyni się do polepszenia jakości życia na wsi, w szczególności jej najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Poprawi się także estetyka wsi oraz bezpieczeństwo dzieci. Projekt ma ogromne znaczenie zarówno dla wzrostu atrakcyjności spędzania wolnego czasu jak również dla budowania poczucia wspólnoty lokalnej.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Wydział Inwestycji i Remontów

tel. (032) 42 959 80
fax: (032) 43 307 10

e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl

P.P.U. FIGLER
Henryk Figler

ul. Witosa 73
42-603 Tarnowskie Góry

tel. 32 285 50 77
fax 32 285 50 77

e-mail: placezabaw@figler.pl

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt pn. Gmina dzieciom – budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Wartość przedsięwzięcia to kwota 418 275,80 zł, z czego dofinansowanie z PROW to 217 808,00 zł.

Galeria zdjęć z realizacji inwestycji"Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Zamknij