rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót mających na celu ukończenie budowy będącej obecnie w stanie surowym hali widowiskowo – sportowej, a w efekcie uzyskanie w ramach tego obiektu dwóch niezależnych funkcjonalnie części:

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa wykorzystania walorów rekreacyjnych i kulturowych oraz potencjału edukacyjno-społecznego obszaru dzielnicy miejskiej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Do celów pośrednich możemy zaliczyć:

Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 42 959 80, fax: (32) 43 307 10
e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl

Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" Spółka Akcyjna
ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice
tel: (32) 721 92 19, tel: (32) 251 43 32, fax: (32) 721 92 00
dombud@dombud.pl www.dombud.pl

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach” będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta”.

Wartość projektu to kwota 15 294 972,81 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 10 569 748,48 zł.

Z życia CKE...

Galeria zdjęć z realizacji inwestycji

 

Media o projekcie

Poniżej zamieszczamy informacje na temat projektu "Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach"  jakie ukazały się w mediach.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plZamknij