rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie trybun w Bełku

Informacja o inwestycji

Projekt obejmował adaptację pomieszczenia w budynku Ludowego Klubu Sportowego na klub młodzieżowy. Sala ta ma służyć mieszkańcom wsi a w szczególności młodzieży do organizowania czasu wolnego, przede wszystkim do celów kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych.

Ponadto sala jest miejscem integracji mieszkańców wsi, wymiany doświadczeń. Projekt jest formą walki z patologią społeczną przede wszystkim dotykającą młodzież, która z nadmiaru wolnego czasu jak również braku miejsca jego spędzania popada nierzadko w nałogi. Ponadto projekt obejmuje wykonanie trybuny wokół boiska Ludowego Klubu Sportowego Bełk.

Zakres wykonanych robót:

Cele projektu

Podstawowymi celami projektu są:

Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel. (032) 42 959 11
fax: (032) 43 307 10

Adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie trybuny
Firma P.P.H.U. Spółka Cywilna mgr inż. Czesław Zając, Jerzy Roszak ul. Wolności 14 a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Projekty:
F.U.H. „at ARCHITEKTURA”
ul. Podmiejska 89a, 44-207 Rybnik

Wyposażenie świetlicy:
Firma BAM Spółka Jawna Wyposażenie biur i szkół
ul .Niedobczycka 94, 44-200 Rybnik

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt „Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie trybun w Bełku” dofinansowany jest z  Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.Zamknij