rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Maluch w przedszkolu

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu  pn.:  „Maluch w przedszkolu”  jest utworzenie  trzech nowych oddziałów przedszkolnych, w Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr 7, Przedszkolu nr 11 oraz stworzeniu nowych miejsc pracy.

Potrzeba realizacji projektu "Maluch w przedszkolu" wynika z analizy danych demograficznych oraz liczby dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli. Od roku szkolnego 2002/2003 obserwuje się w gminie stały wzrost zapotrzebowania na edukację przedszkolną. Mimo niżu demograficznego w przedszkolach wzrasta liczba dzieci w wieku od 3-5 lat. Na przestrzeni lat 2003-2007 nastąpił ponad procentowy wzrost liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną. Jest to spowodowane znacznym spadkiem bezrobocia w gminie, a także wzrostem świadomości rodziców o konieczności wcześniejszego zapisywania dzieci do przedszkola. W ostatnich dwóch latach gmina podjęła działania w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych  oddziałów w 2 placówkach. Jednakże obecnie potrzeby w tym zakresie są znacznie większe, ponad 75 dzieci w wieku od 3-5 lat oczekuje na wolne miejsca. Uruchomienie dodatkowego naboru dzieci w celu otwarcia 3 oddziałów (w tych placówkach gdzie istnieje odpowiednia baza lokalowa) stanowić będzie rozwiązanie głównego problemu jakim jest brak dostatecznego wsparcia istniejących przedszkoli w zakresie zapewnienia zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym i tym samym spełnienia oczekiwań rodziców oraz dzieci.

W lutym  2009 roku dzieci oczekujące na miejsce (lista rezerwowa) w przedszkolu mogły skorzystać z tej szansy dzięki Unii Europejskiej.

Informacje o postępach w projekcie

Projekt rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2009r i potrwa do 31 sierpnia 2010r.  W każdym w/w przedszkolu został utworzony jeden oddział  po 25 dzieci w wieku 3-5lat.

W każdym z nowych oddziałów zostały zakupione zestawy meblowe, stoliki, krzesła, zabawki, kubki, worki na kapcie, parasole oraz w każdym  miesiącu zostają zakupione artykuły przedszkolne do realizacji zajęć. Natomiast w miesiącu kwietniu zostały zakupione urządzenia na plac zabaw.

Również dzięki Unii Europejskiej mieliśmy możliwości na dodatkowe zatrudnienie personelu. W lutym 2009 roku została zorganizowana konferencja otwierająca projekt, dzięki której chętni rodzice mogli się zapoznać z tym co czeka ich malucha w nowym środowisku, a także jak wpływa na ich rozwój uczęszczanie do przedszkola.

Konkurs "Jestem Europejczykiem"

W Gmachu Sejmu Śląskiego odbył się 9 czerwca konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla przedszkolaków. Do udziału w zmaganiach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprosił sześć miejscowości realizujących projekty unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. I w tym Przedszkole nr 6.

A co dla przedszkolaków oznacza Unia Europejska? Jakie państwa ją tworzą? Ile gwiazdek znajduje się na fladze UE?  Na te i wiele innych pytań musieli odpowiedzieć nasi uczestnicy konkursu pt. "Jestem Europejczykiem".

Przedszkolaki rywalizowały w kilku etapach. W pierwszym dzieci musiały wykazać się sporą wiedzą na temat Unii Europejskiej. Następnie, reprezentacje wszystkich miejscowości przedstawiły wybraną i przygotowaną wcześniej przez siebie bajkę, której tytuł odgadywały pozostałe drużyny. Przedszkole nr 6 z Czerwionki reprezentujące naszą gminę przedstawiło bajkę o Królowej Śniegu. W kolejnym etapie dzieci otrzymały woreczki z monetami i musiały jak najszybciej wybrać z nich pieniądze wspólnej waluty europejskiej -euro. Czwarty etap polegał na degustacji potraw, odgadnięciu ich nazwy i przyporządkowaniu ich do określonego państwa europejskiego. Przedszkolaki smakowały więc francuskiego sera, włoskiego makaronu, a nawet polskich ogórków kiszonych, a ich przyporządkowanie do właściwego kraju stanowiło dla dzieci nie lada problem.  Aby zmagania konkursowe nie były stresujące ani wyczerpujące, organizatorzy przygotowali szereg niespodzianek: był kolorowy i słodki poczęstunek, niespodziewaną wizytę złożyli dzieciom także klauni z mnóstwem fantazyjnych balonów w kształcie zwierzaków.

 

BĄDŹMY DUMNI, ŻE MAMY TAKICH PRZEDSZKOLAKÓW

Poznajemy kraje Unii Europejskiej

W miesiącu czerwcu 2010 roku udział w projekcie umożliwił dzieciom poznanie wielu atrakcyjnych miejsc w trakcie realizowanych wycieczek i wyjazdów. Przedszkolaki uczestniczyły w wycieczkach do Figloraju, Bajkowej Krainy, Parku Dinozaurów, Domu Chleba w Radzionkowie oraz Parku Miniatur w Inwałdzie.

Konferencja podumowująca projekt

W miesiącu czerwcu  2010 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Maluch w przedszkolu".

Projekt realizowany w okresie : styczeń 2009 - sierpień 2010 adresowany był do dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Objęte nim były  trzy placówki przedszkolne w naszej gminie: Przedszkole nr 6  „Pod Jarzębiną”, Przedszkole nr 7 „Skarbnikowa Willa”, Przedszkole nr 11.

Celem projektu było utworzenie 3 nowych oddziałów przedszkolnych dla 75 dzieci (25 dzieci w  każdym z nich).
W Czerwionce-Leszczynach można zaobserwować stały wzrost zapotrzebowania na edukację przedszkolną. Projekt umożliwił dzieciom znajdującym się, na liście rezerwowej oczekujących na miejsce w przedszkolu, uczęszczanie do przedszkola.

Kwota 420 tys. pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoliła doposażyć każdy z nowych oddziałów m.in. w: zestawy meblowe, stoliki, krzesła, zabawki, pomoce dydaktyczne, kubki, parasole, artykuły do realizacji zajęć w każdym miesiącu, a także wyposażyć place zabaw. 

W ramach projektu zatrudniono dodatkowy personel: nauczyciele oraz pomoc nauczyciela.
Udział w projekcie umożliwił dzieciom poznanie wielu atrakcyjnych miejsc w trakcie realizowanych wycieczek i wyjazdów. Przedszkolaki uczestniczyły  w wycieczkach do Figloraju, Bajkowej Krainy, Parku Dinozaurów, Domu Chleba w Radzionkowie oraz Parku Miniatur w Inwałdzie.

Wszystkie działania założone w projekcie zostały zrealizowane.

W pierwszej części spotkania zaprezentowały się dzieci reprezentujące Gminę Czerwionka-Leszczyny Dzieci wykazały się umiejętnościami i wiedzą zdobytą w trakcie uczestniczenie w zajęciach realizowanych w ramach projektu. Pokazały jak projekt wpłynął  na ich rozwój i jak wiele się nauczyły prezentując tańce, śpiew i wierszyki.

W następnej części spotkania odbyła się  prelekcja zatytułowana:  „Konferencja podsumowująca realizację projektu "Maluch w przedszkolu”- retrospekcja i perspektywy”.

Podsumowanie wyników realizacji projektu, koordynujący projekt Wydział Edukacji Urzędu Gminy  i Miasta Czerwionka-Leszczyny – przeprowadził badanie ankietowe,   skierowane  m.in. do rodziców dzieci, nauczycieli i dyrektorów przedszkoli objętych projektem.  Zasadność i efektywność realizacji projektu potwierdził jednoznaczny wynik badania ankietowego-zadowolenia z realizacji projektu (potwierdzony przez 100% ankietowanych ).

Miłym zaskoczeniem dla organizatorów konferencji była blisko 100% frekwencja  osób zaproszonych uczestniczących w konferencji podsumowującej. Konferencję zakończyła dyskusja oraz rozmowy przy poczęstunku.

Jak stwierdziła jedna z osób ankietowanych: "Projekt był wspaniałym pomysłem, na którym skorzystały dzieci" .

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt  za współpracę przy jego realizacji. To przedsięwzięcie możemy uznać za nasz wspólny sukces.

PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT "MALUCH W PRZEDSZKOLU"

Główne cele projektu

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w projekcie

Zadanie pn.: Maluch w przedszkolu jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”

 

„Jesteśmy dla Was maluchy,

byście mogły się cieszyć dobrze swoim dzieciństwem

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 Zamknij