rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

 

 

Informacje o projekcie

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w partnerstwie z Hufcem Związku Harcerstwa Polskiego z Czerwionki-Leszczyn oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika realizowali projekt „Odnowa naszej miejscowości dzięki lokalnej aktywności” w okresie od 01.01.2014r. – 30.11.2014r.

 

Główne cele projektu

Głównym celem Programu Rewitalizacji Społecznej było wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych min. 100 mieszkańców Czerwionki-Leszczyn borykających się z problemami życia społecznego w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2014 r. poprzez ich indywidualne, kompleksowe wsparcie.

W działania projektu mogli włączyć się wszyscy mieszkańcy terenu objętego programem rewitalizacji miasta, a więc: część Czerwionki centrum (przebiega wzdłuż ulicy Furgoła: od mostu na rzece Bierawce do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych, pod wiaduktem ul. 3 Maja do rzeki Bierawki, a następnie wzdłuż rzeki Bierawki do mostu na ul. Furgoła), a także ulic: Furgoła do nr 73, 3 Maja do nr 32, Wolności, Kościuszki, Głowackiego, Generała Hallera, Kombatantów, Szkolna, Mickiewicza, Słowackiego, Plebiscytowa, Rynek, Dr. Rostka, Damrota, Kruczkowskiego.

W ramach działań zaplanowano

dla dzieci i młodzieży m.in.:

 dla dorosłych m.in.:

 

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt pn „Odnowa naszej miejscowości dzięki lokalnej aktywności” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wartość projektu wynosiła: 877 625,00 złZamknij