rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej

Informacja o inwestycji

Projekt polega na wybudowaniu kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Sportowej w Czerwionce-Leszczynach. W skład budowy wchodzi m.in. boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m (pole gry 26 m x 56 m) o powierzchni całkowitej 1860 m2  z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o powierzchni całkowitej 613,11 m2 z nawierzchnią poliuretanową na podbudowie dynamicznej oraz budynek szatniowo-sanitarny powierzchni użytkowej ok.60 m2 jako budynek systemowo-modułowy, spełniający wymogi funkcjonalne zgodne z założonymi programowymi programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Wybudowano również oświetlenie kompleksu – budowa  8 słupów oświetleniowych do oświetlenia boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, ogrodzenie boisk po obwodzie o wysokości 4 m z siatki powlekanej  oraz wyposażono w piłkochwyty o wysokości 6 m montowane w sposób trwały z podłożem, a także przyłącza infrastruktury technicznej.

Główne cele projektu

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu dostępności infrastruktury sportowej i poprawy warunków uprawiania sportu i rekreacji. Inwestycje w infrastrukturę sportową mają ogromne znaczenie zarówno dla wzrostu atrakcyjności spędzania wolnego czasu jak również dla budowania poczucia wspólnoty lokalnej. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje oddziaływanie projektu w dłuższej perspektywie co przyniesie następujące korzyści:

Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Wydział Inwestycji i Remontów

tel. (032) 42 959 80
fax: (032) 43 307 10
e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl

Konsorcjum firm:

  • MAGNAT Spółka z o.o. - Lider Konsorcjum
    ul. Sztolniowa 49, 44-251 Rybnik
  • HEFAL-SERWIS S.A.
    ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski
  • ACCOM Aleksander Cieślar
    ul. Spółdzielców 16/9, 43-300 Bielsko - Biała

Informacja o finansowaniu inwestycji

Zadanie pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej jest  współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego. 

Wartość projektu to kwota 1 873 365,26 zł, z czego dofinansowanie z MSiT to 333 000,00 zł, a z Województwa Śląskiego  333 000,00 zł.Zamknij