rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Sala gimnastyczna w Stanowicach

Informacja o inwestycji

Projekt pn.: Sala gimnastyczna w Stanowicach polegał na budowie sali gimnastycznej, przyszkolnego boiska sportowego oraz modernizacji kotłowni, szkoły i przedszkola. Łączna powierzchnia wybudowanej sali gimnastycznej wynosi 815,41m2. Wybudowane przyszkolne boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, posiada wymiary 30x20m. Powierzchnia kotłowni zmodernizowanej w ramach projektu wynosi około 155m2. W budynku szkolnym zmodernizowano ubikacje o łącznej powierzchni około 45m2. Powierzchnia zmodernizowanego przedszkola wynosi 142,13m2. Obiekt funkcjonalnie dzieli się na trzy części: salę sportową z zapleczem szatniowo-sanitarnym, przedszkole jednooddziałowe oraz część technologiczną – piwnica w budynku szkolnym, gdzie znajduje się kotłownia gazowa. Sala sportowa funkcjonalnie dzieli się na salę gimnastyczną wraz z magazynkiem sprzętu sportowego, szatnie dla dziewczynek i chłopców wraz z sanitariatami i prysznicami. W tej części znajdują się dwa wyjścia ewakuacyjne. Druga część zaprojektowana jest dla potrzeb przedszkola jednooddziałowego, które funkcjonalnie dzieli się na hall wejściowy z poczekalnią dla rodziców i szatnią, jedną salę zajęć z zespołami sanitarnymi, jadalnie, pomieszczenia administracyjno-socjalne dla pracowników przedszkola. Trzecią część stanowi istniejący budynek szkolny wraz ze znajdującą się w piwnicy kotłownią, którą poddano modernizacji polegającej na zmianie paliwa z węglowego na gazowe.  Wybudowano również parking wraz z dojściami. 

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów miejskich i wiejskich Czerwionki-Leszczyn, poprawa dostępu społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury sportowej, stworzenie ośrodka integracji społeczności lokalnej, ograniczenie przestępczości młodocianych poprzez dostarczenie im alternatywnych wzorów organizowania czasu wolnego, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży w Stanowicach.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Wydział Inwestycji i Remontów

tel. (032) 42 959 80 
fax: (032) 43 307 10

e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl

Sala gimnastyczna:
Wodociągi Esox Sp. z o.o.

ul. Odległą 140,
44-310 Radlin

Przyszkolne boisko sportowe:
P.P.H.U. "GB" Grzegorz Baran

ul. Partyzantów 11/112,
41-200 Sosnowiec

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn.: Sala gimnastyczna w Stanowicach jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa. 
Wartość projektu to kwota 2 413 863,84 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 1 800 383,25 zł.

Galeria postępu pracZamknij