rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację remontu ulicy Powstańców Śląskich od ul. Armii Krajowej do ul. Ks. Pojdy

Informacja o inwestycji

Projekt polega na remoncie ulicy Powstańców Śląskich będącej drogą gminną. Zakres remontu obejmuje rozbiórkę istniejącej, uszkodzonej i zdeformowanej nawierzchni z płyt betonowych typu trylinka, odtworzenie istniejącego chodnika, remont i wymianę elementów odwodnienia oraz realizację oznakowania pionowego i poziomego, a także innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Długość remontowanej drogi wynosi 1168 mb.

Cele projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Powstańców Śląskich. Dzięki remontowi zwiększy się przepustowość i płynność ruchu na drodze łączącej dwie drogi powiatowe. Ponadto remont przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu pojazdów samochodowych i komunikacji zbiorowej poprzez usunięcie nierówności jezdni, przełomów podłużnych i poprzecznych. Remont chodnika przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. 

Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel. (032) 42 959 11
fax: (032) 43 307 10

Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwodnienia
Krzysztof Ogrodowski

ul. Turystyczna 1 b
44-207 Rybnik Golejów

Informacja o finansowaniu inwestycji

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację remontu ulicy Powstańców Śląskich od ul. Armii Krajowej do ul. Ks. Pojdy” jest współfinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Wartość projektu to kwota 3 324 000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa to 1 640 500 zł.Zamknij