rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Termomodernizacja budynku KS Górnik Czerwionka

Zakres rzeczowy:

Termin realizacji zadania

Rozpoczęcie: Czerwiec 2007 r.  ( rozpoczęcie prac projektowych )

Zakończenie: 2 października 2008 r.

Koszt i źródła finansowania zadania

Całkowite nakłady poniesione na inwestycję:    955 888,03 zł

W tym:

Wykonawca

POL-KATO FHU Marcin Buliński, Katowice

Galeria realizacji projektuZamknij