rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Zakup samochodu ciężarowego z podnośnikiem HDS

Informacja o projekcie

Projekt polega na zakupie samochodu ciężarowego z podnośnikiem HDS, który przeznaczony będzie do wywozu odpadów komunalnych z sołectw: Przegędza, Stanowice, Bełk, Palowice, Szczejkowice, Książenice. 

Główne cele projektu

Celem operacji jest podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poprzez odnowienie parku maszynowego.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (032) 42 959 11, fax: (032) 43 307 10

TB TRUCK &TRAILER SERWIS SPÓŁKA Z O.O.
Al. Katowicka 40, Wolica, 05-830 Nadarzyn

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt pn. „Zakup samochodu ciężarowego z podnośnikiem HDS”, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działania 321 „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Wartość przedsięwzięcia to kwota 436 752,69 zł, z czego dofinansowanie z PROW to 178 997,00.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Zamknij