rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych

 

Informacja o projekcie

Projekt obejmuje kontynuację rozpoczętej w poprzednich latach, sprawdzonej i skutecznej kampanii promocyjnej walorów inwestycyjnych Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, która będzie realizowana zarówno w kraju jak i za granicą, obejmując jako jedno z działań udział w targach inwestycyjnych w kraju i za granicą. Przedmiotem Projektu jest promocja 8 terenów inwestycyjnych z obszaru Gminy i Miasta, o łącznej powierzchni 46,195 ha. Projekt, prócz wypromowania kilkunastu sztandarowych ofert terenów inwestycyjnych z obszaru Czerwionki - Leszczyn, ma za zadanie promować spójny system identyfikacji wizualnej Gminy wraz z jej logo – kolorowym diamentem, pod hasłem: Czerwionka Leszczyny. Złoża sukcesu.

Na planowane działania złożą sie następujące działania promocyjne:

 1. Opracowanie prezentacji multimedialnej ofert inwestycyjnych.
 2. Prezentacja ofert inwestycyjnych na nośniku elektronicznym (pendrivy).
 3. Zakup gadżetów reklamowych.
 4. Zakup stojaków reklamowych typu „Roll-up”.
 5. Udział w targach inwestycyjnych: Salon nieruchomości i inwestycji INVESTFIELD – Poznań, Listopad 2012.
 6. Udział w targach inwestycyjnych: Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL- Monachium, Październik 2012.
 7. Udział w targach inwestycyjnych: Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji REAL VIENNA- Wiedeń, Maj 2013 r.
 8. Wynajem powierzchni reklamowej wraz z wykonaniem bilboardu.
 9. Udział: Ogólnopolski Kongres Regionów- Świdnica, Maj 2013.
 10. Emisja spotów reklamowych w TV,
 11. Zawarcie umów na emisje spotów reklamowych w radio.
 12. Artykuły w profesjonalnych, branżowych czasopismach. 
 13. Reklama na lotnisku.
 14. Spotkania biznesowe.
 15. Promocja projektu - Konferencja otwierająca i zamykająca projekt.

Główne cele projektu

Głównym i nadrzędnym celem projektu będzie wypromowanie posiadanych wolnych terenów inwestycyjnych. . A co za tym idzie, przyciągnięcie inwestorów do Czerwionki-Leszczyn. W swoich założeniach kampania realizować będzie także cele informacyjne, aby możliwie największa część rynku docelowego została poinformowana o oferowanej bazie inwestycyjnej i możliwościach gospodarczych gminy. Realizacja kampanii ma zwiększyć świadomość potencjalnych inwestorów o dużych zasobach inwestycyjnych i atrakcyjności gminy i miasta jako wolnej niszy gospodarczej. A w oczekiwanym rezultacie skłonić ich do zaangażowania finansowego na naszym terenie. Projekt kampanii promocyjnej ma na celu przyczynić się do wzrostu wartości bezpośrednich inwestycji w naszym regionie. Zaplanowana kampania promocji oferty inwestycyjnej odbywać się będzie multimedialne - będzie obejmować działania w wielu mediach. W efekcie realizacji kampanii promocyjnej pośrednio wzmocniony zostanie system obsługi i wspomagania inwestycji oraz wymiany handlowej, w szczególności w części dotyczącej zapewnienia odpowiedniego przepływu informacji w gospodarce.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki – promocja terenów inwestycyjnych”, będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna Wartość projektu to kwota 441 980,69 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 370 731,06 zł.

Realizacja projektu

Media o projekcie

Czerwionka: podsumowali kampanię promocyjną terenów inwestycyjnych

Zakończono projekt związany z promocją terenów inwestycyjnych w Czerwionce-Leszczynach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plZamknij