rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I i II stopnia „EGIDA”

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I i II stopnia „EGIDA” została założona przez  Mariolę Winkler-Podorską i Andrzeja Podorskiego.

Działa w oparciu o wpis do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nr zaświadczenia 491/28/2007.

Siedziba Szkoły znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w:

Książenicach, ul. Ks.J. Pojdy 100, kod 44-213.

Telefon kontaktowy:  604-403-411, 500-239-392

Dyrektorem szkoły jest Mariola Winkler-Podorska

Szkoła realizuje program szkoły muzycznej I stopnia, wydaje świadectwa promocyjne i ukończenia, które uprawniają do egzaminu wstępnego do szkoły muzycznej II stopnia.

Szkoła działa w Książenicach i Stanowicach. Do tych ośrodków dojeżdżają także uczniowie z Czerwionki, Czuchowa i Bełku.

Szkoła uczy gry na: fortepianie, skrzypcach, akordeonie, gitarze, perkusja, klarnet, flet, saksofon a także śpiewu i gry na keyboardzie.


Zajęcia odbywają się indywidualnie dwa razy w tygodniu w miłej atmosferze.

Oprócz zajęć indywidualnych odbywają się grupowe zajęcia teoretyczne i umuzykalniające wspomagające rozwój talentów muzycznych uczniów.

Kadra nauczycielska posiada wykształcenie kierunkowe do nauki gry na konkretnym instrumencie i przygotowanie pedagogiczne.

Uczniowie szkoły muzycznej biorą udział w przeglądach i konkursach szkolnych, regionalnych i ogólnopolskich.

W Prywatnej Szkole Muzycznej I st. EGIDA zaczęła swą edukację Chanelle Bednarczyk .

Obecnie największe sukcesy odnosi Karolina Podorska, uczennica piątej klasy skrzypiec :

w roku 2010 zdobyła trzecie miejsce na na XI Rybnickim Festiwalu Młodych Talentów im.Ireneusza Jeszke, 12 czerwca2011 zdobyła trzecie miejsce V OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE SKRZYPCOWYM "Mistrz literatury dziecięcej Oskar Rieding", organizowanym w Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie , oraz zdobyła wyróżnienie na „XII Festiwalu Muzyki Instrumentalnej” w Chwałowicach.

Nabór do szkoły odbywa się czerwcu i we wrześniu, po kontakcie telefonicznym.

 
 


Zamknij