rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Poniższe Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach regulują kwestie prawne w zakresie uzyskania dotacji do inwestycji wskazanych punktach od I do III.

1. Uchwała NR XXXV/393/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r.

2. Uchwała NR XXXIX/438/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2017 r.


I. Dotacje do inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł   ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

  1. Wniosek o dotację z załącznikami (pdf)
  2. Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami (pdf)

II .Dotacje do inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest.

  1. Wniosek o dotację z załącznikami
  2. Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami

III. Dotacje do inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

  1. Wniosek o dotację z załącznikami
  2. Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami

Zamknij