rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Dotacje do inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

  1. Regulamin dotacji (pdf)
  2. Wniosek o dotację z załącznikami (pdf)
  3. Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami (pdf)

Wnioski o dotacje będzie można składać w Kancelarii Urzędu przy
ul. Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach od dnia 25.05.2017r.

Wnioski złożone przed 25 maja nie będą rozpatrzone.

Dotacje do inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest.

 Od 25 maja 2017 r. obowiązują nowe regulaminy oraz wzory druków na dotacje:

  1. Regulamin dotacji
  2. Wniosek o dotację z załącznikami
  3. Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami


Dotacje do inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

 Od 25 maja 2017 r. obowiązują nowe regulaminy oraz wzory druków na dotacje:

  1. Regulamin dotacji
  2. Wniosek o dotację z załącznikami
  3. Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami

Zamknij