rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Oświata

Na stronach poświęconych edukacji umieszczone zostały podstawowe informacje o przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

Krótko scharakteryzowane zostały także: Zespół Szkół Specjalnych oraz Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, mieszczące się w Czerwionce-Leszczynach.Zamknij