rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Sprawy Obywatelskie - załatwianie spraw

 

 - Dowód osobisty

- Nadanie lub zmiana numeru PESEL

- Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

- Udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców

- Zameldowanie

- Wymeldowanie

- ZgromadzeniaZamknij